ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

25.03.2016 06:30

„Училището е призвано да  даде знания и да научи на добродетели…

Учението,заедно с възпитанието,трябва да облагородява човека ”

                                                                                                           Неофит Рилски

 

                  

 25 март 2016 година

 СОУ „Неофит Рилски”  отбелязва своя патронен празник.

 

 

  На всички възпитаници и учители- бивши  и настоящи-

                 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!