„Подарявам от сърце”

14.12.2017 16:25

По инициатива на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Марк(10б), Моника(11б) и Анита(11а) – ученици от СУ „Неофит Рилски” посещават на 15 декември 2017 ЦНСТ в гр. Харманли, за да зарадват децата с плюшени играчки, коледни елхи и украса.

Да не забравяме, че не само на Коледа трябва да бъдем добри!