Покана за родителска среща

12.01.2015 11:11

На 14.01.2015г.ще се проведе  Общоучилищна тематична родителско-учителска среща за I срок.

За родителите на учениците от 12 клас срещата ще се проведе в Актовата зала и след това в кабинетите.

За всички останали /5-11 клас/ в съответните кабинети.