ПОКАНА

11.11.2014 12:30

Родителска среща в СОУ "Неофит Рилски" на 11.11.2014г. от 17,30 часа за родителите на учениците от 8 ми клас.