ПОКАНА

15.09.2017 12:51

На 19.09.2017г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици от V ДО XII клас.