ПОКАНА

06.09.2018 17:40

На 18.09.2018г. от 18 часа ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици от I, II и V до XII клас.