Покана

17.09.2018 16:32

На 18.09.2018г. от 18 часа ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици от I, II и V до XII клас.