ПОКАНА

19.11.2019 16:45

 

 

ПО К А Н А 

(за родителите – представители от всеки клас)

Уважаема госпожо/ господине,

 

Във връзка с изпълнението на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каним да присъствате на събрание на представителите на родителите, което ще се проведе на 05.12.2019г. / четвъртък / от 17.30ч. в Актовата зала на СУ „Неофит Рилски“ – Харманли.

 

Дневен ред на срещата:

  1. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли.
  3. Разпределение на квоти между родителите на учениците в Обществения съвет по образователни степени и етапи.
  4. Избор на членове на Обществения съвет на СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли.

 

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА

Директор на СУ „Неофит Рилски“

гр. Харманли

 

Във връзка с изпълнението на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каним да присъствате на събрание на представителите на родителите, което ще се проведе на 05.12.2019г. / четвъртък / от 17.30ч. в Актовата зала на СУ „Неофит Рилски“ – Харманли.

 

Дневен ред на срещата:

  1. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет, на основание Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли.
  3. Разпределение на квоти между родителите на учениците в Обществения съвет по образователни степени и етапи.
  4. Избор на членове на Обществения съвет на СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли.

 

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА

Директор на СУ „Неофит Рилски“

гр.Харманли