ПОКАНА

10.01.2020 17:35

На 14.01.2020г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици от СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" в кабинетите на трехните класни.