ПОКАНА

18.11.2014 15:12

Родителска среща в СОУ "Неофит Рилски" на 19.11.2014г. от 17,30 часа за родителите на учениците от 5 и 6 ти клас.