ПОКАНА

02.12.2014 17:00

Родителска среща в СОУ "Неофит Рилски" на 03.12.2014г. от 17,30 часа за родителите на учениците от IX и X клас.