ПОКАНА

13.12.2016 18:59

На 15.12.2016г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща за родителите на всички ученици от VII клас.