Посещение на откриване на ZARA LAB ACADEMY

11.10.2018 19:05

    На 5.10.2018г. преподавателите от СУ "Неофит Рилски" Тодор Славов, Димитър Минев, Емануил Манолов присъстваха на откриването на ZARA LAB ACADEMY - първата в региона високо технологична академия за информационни технологии и професии на бъдещето. Бяха представени последни поколения компютърни системи, изкуствен интелект, 3D принтери, виртуална и добавена реалност.