Постижение

03.06.2016 09:04

Ивана Георгиева Колева от 11 а клас спечели обучение в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт чрез участие в конкурс на тема "Държавата, в която искам да живея". Есето и бе оценено по критериите оригиналност и езиков стил. Това и дава възможност да продължи образованието си в ЕВУИМ без заплащане на кандидатстудентски такси или изпити. Ще получи и отстъпка  в размер на 10 % от семестриалните учебни такси за периода на обучението си.

за постижението и бе връчена грамота от ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев.