ПРАКТИЧЕСКО ПРОИГРАВАНЕ НА ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ

05.04.2017 17:27

    На 05.04.2017г.(сряда) 10,30 часа 520 ученици, 53 педагогически и помощен персонал проведоха практическо занятие(учебна евакуация при пожар или авария), организирано от ръководството на училището. Без паника през коридорите и изходите извън сградата бяха изведени организирано за 5 минути учениците и служителите, които заеха своите места на площадката.

    Участниците показаха отлично познаване на плана за евакуация.