Предпазни мерки във връзка с обявената епидемия

12.03.2020 11:46

 Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България училищното ръководство на СУ „ Неофит Рилски”, гр. Харманли, Ви уведомява:

 - Ще бъде засилено ежедневното почистване и дезинфикциране на класни стаи, коридори и санитарни помещения, за да се осигури превенция  на децата, учениците и училищния персонал  от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен мащаб.

 - Достъпът на външни лица, в т. ч и родители ще бъде разрешен до външните входове на училищната сграда. Контактите с ръководството, класните ръководители, учителите и служители ще се осъществява по телефон или онлайн. Ограниченията се налагат, за да се намали рискът от зараза.

 - В началото на всеки учебен час в училище и на всяка педагогическа ситуация съответният учител ще напомня за стриктно спазване на изискванията за лична хигиена – да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и др.

 - Учениците ще бъдат инструктрани за безопасно ползване на дезинфектантите;

 - За неопределен период от време ще бъде ограничено организираното провеждане на културни мероприятия, спортни срещи, както и пребиваване на места с много хораи др.