ОЛИМПИАДИ

15.12.2016 12:18

 

На  17.12.2016г  от  09.00 часа  по Математика   в  кабинет  401 и 404

 
На   18.12.2016г. от 10.00 часа   по Български език и  литература в кабинет 401