ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС за учебната 2017/2018г.

03.06.2017 20:20

П р о ф и л и

 

1. „Чужди езици” с интензивно изучаване на английски език

Балът се образува от:

            утроената оценка от НВО по Български език и литература;

            оценката от НВО по математика;

            оценката по Български език и литература от свидетелството за основно образование;

             оценката по Английски език от свидетелството за основно образование;

Профилиращи предмети:

Английски език

Немски език

Български език и литература

 

2. „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език

Балът се образува от:

            удвоената оценка от НВО по математика;

            удвоената оценка от НВО по Български език и литература;

оценката по ИТ от свидетелството за основно образование;

оценката по Английски език от свидетелството за основно образование;

Профилиращи предмети:

Информатика

Информационни технологии

Английски език

 

3. „Природни науки“

    Балът се образува от:

удвоената оценка от НВО по математика;

удвоената оценка от НВО по Български език и литература;

оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование;

оценката по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование;

Профилиращи предмети:

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

 

4. „Предприемачество“

Балът се образува от:

 удвоената оценка от НВО по математика;

 удвоената оценка от НВО по Български език и литература;

 оценката по Информационни технологии;от свидетелството за основно образование;

 оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование;

Профилиращи предмети:

Предприемачество

Информационни технологии

География и икономика