ПОКАНА

02.06.2015 18:02

Родителска среща в СОУ "Неофит Рилски" на 05.06.2015г. от 17,30 часа за родителите на учениците от V до VIII клас.