Събрание на БМЧК при СУ "Неофит Рилски"

11.11.2017 19:03

    На 09.11.2017 г в гр. Харманли се проведе отчетното събрание на клуб БМЧК към СУ „Неофит Рилски”. На него бяха приети новите му членове. Повечето от тях са от 9а и 9б клас. Представен и приет отчет за дейността на клуба за 2017 г. и предложен и приет план за дейността за 2018 г. На събранието присъстваха Мария Петрова – зам. председател на общинската организация на БЧК – Харманли, мед. сестра при училището Грозданка Карамфилова и Деница Стоянова - областен координатор на БМЧК Хасково, Гергана Делитонева и Росен Кузев - зам. областни координатори на БМЧК Хасково и Силвия Лефтерова – щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Хасково. С интерес младите членове изслушаха връстниците си от Хасково за техния опит в дейността им в БМЧК. Поканиха ги пак да дойдат и да им покажат методи за даване на първа помощ на пострадал.