След първото класиране след 7-ми клас

28.06.2017 17:44

Сформирани са три паралелки след първото класиране със следните профили:

 1.„Чужди езици” с интензивно изучаване на английски език

2. „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език

3. „Природни науки“