СЪОБЩЕНИЕ

02.03.2021 14:32

    Съгласно Заповед № РД 09-290/ 29.01.2021г. на Министъра на образованието и науката от 04.03.2021г. /четвъртък/ се възобновяват присъствените занятия за учениците от VI, IX и XII клас. Учениците от V, X и XI клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда до 17.03.2021г.