СЪОБЩЕНИЕ

09.04.2021 13:16

 Със заповед на министъра на образованието се възобновява присъственият учебен процес от 12.04.2021г. за:

  • учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
  • учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график: от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас, ученици от другите класове продължават дистанционно обучение;
  • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, ученици от другите класове продължават дистанционно обучение;