Съобщение

04.02.2022 19:16

Уважаеми ученици и родители,

Обучението за СУ "Неофит Рилски", град Харманли за периода 7-11.02.2022г ще бъде както следва;

 I, II, III, IV, VII, X, XII  клас присъствено след тестване:

V, VI, VIII, IX,Xi клас в ОРЕС среда.