Спортни успехи

14.04.2013 19:43

 

През настоящата учебна година в училище по графика на спортния календар бяха проведени състезания по футбол, баскетбол и волейбол.

На челните места се класираха следните отбори.

Футбол:

                  5а, 6б, 7а, 8а, 9в, 10а, 11б, 12а.

 

Баскетбол:

                            момчета                                                   момичета

                 5а, 6в, 7а, 8а, 9а, 10а, 11б, 12а.               5г, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б, 11а, 12а.

 

Волейбол:

                             момчета                                                   момичета

 

                 5б, 6в, 7а, 8а, 9б, 10б, 11б, 12а.              5а, 6б, 7в, 8б, 9а, 10в, 11а, 12а.

 

 Победители в общинските игри по футбол са учениците от 5-7 кл. На проведените областни игри, те  заеха второ място.

 В общинските игри по волейбол, учениците от 11-ти клас спечелиха първото място.

 При участието на областно ниво се класираха трети, след отборите на Димитровград и Хасково, и отпаднаха от борбата.