Състезание по творческо писане

12.02.2014 13:51

    На 11. 02.2014 година в СОУ "Неофит Рилски" се проведе състезание по творческо писане на английски език, организирано от фондация КОРПлюС. В състезанието взеха участие 21 ученици от езиковите паралелки на осми, девети, десети и единадесети класове. 

    Участниците в продължение на един астрономически час споделиха в писмен вид своите нетрадиционни идеи по избраните от тях теми.

    Основната цел на състезанието е да поощрява и развива нетрадиционното муслене у учениците.