СУ „Неофит Рилски“, град Харманли домакин на визита по НП „Иновации в действие“

09.11.2019 19:22

На 7 и 8 ноември нашето училище бе домакин по НП "Иновации в действие" на СУ "Димитър Матевски", гр Пловдив и  ПГ "Г.С.Раковски", гр.Костенец. Оснавна цел на разменните гостувания е споделяне на иновативни педагогически практики.

Визитата на гостите от Костенец започна с разглеждане на емблематичните за града ни места. Панорамната обиколка бе съчетана с професионална беседа от уредник на Градския исторически  музей, който запозна учителите и учениците  от  гр. Костенец  с историческите факти  за всеки един от обектите. Изключителен интерес представляваше посещението на  небезизвестната чешма "Изворът на белоногата".  С обща снимка пред надписа Харманли  завърши обиколката на историческите места в града ни, след което групата се отправи към разглеждане и дегустиране във винарска изба "Вила Басареа". С изненада и любопитство гостите  изслушаха беседата на технолога  за особеностите на нашия земеделски регион и начините, по които може да се направи хубаво вино. Приятната обстановка и професионалните насоки при дегустацията още повече повдигнаха настроението  и със сигурност оставиха приятни спомени  у  всички присъстващи.

На 8 ноември в училище гостите бяха посрещнати  най- официално с питка и мед под звуците на българска гайда в изпълнение на талантливия ни ученик Христо Генев от 7 клас.  Специални гости  на този ден бяха Началникът  на РУО-  г-жа Хр.Боева,  Началник  отдел "АПФСИО" - И.Ванчев  и екип учители  от  СУ "Димитър Матевски", гр Пловдив.

Визитата започна от училищния музей. Там под ръководството но г- жа Денка Ангелова ученици от 11и 12 клас, членове на клуб „Родолюбие“ като истински ексурзоводи  увлекателно разказваха на гостите интересни и  любопитни факти от историята на училището.

Посещението продължи с наблюдение на модернизирания център по природни и обществени  науки. В учебната лаборатория г-жа Ваня Еджиева представи лабораторно занятие с ученици от шести клас. Те изпълняваха опити, сглобяваха химична мозайка и приготвиха вкусна лимонада чрез химичен експеримент.

Работната среща завърши в  креативната класна стая, където гостите присъстваха на Открит урок с иновативни методи на работа. Всички имаха възможност да се докоснат до нтересното и забавно поднасяне на учебния материал по Български език и литература, Английски език, Математика и  Информационни технологии. Участниците от пети, шести, седми и осми клас  с техните преподаватели  г-жа В. Желева, г-жа З.Господинова,  г-жа Ж. Михайлова, г-жа К. Бозмова,  г-жа И.Димитрова и г-жа С.Атанасова нагледно показаха  как новите технологии  и социални медии  разнообразяват  урочната  дейност. Несъмнено това е пътят към успеха в образованието на новото поколение.

Срещата завърши със специално подготвена  анкета за гостите, която много ги впечатли с иновативния си подход - сканиране на баркода и попълване чрез мобилно устройство.

Удоволствие от  съвместно преживените моменти и удовлетворение от наученото  бяха  емоциите,  споделени в края на визитата. А това е  реверанс към добре свършената  работа на целия екип,  ръководен от г-жа В. Павлова, г-жа Ж. Делчева, г-жа Р.Русева и г-жа Р. Гогова, погрижил  се  за  безупречното посрещане на гостите.