СУ Неофит Рилски с одобрено проектно предложение

04.08.2020 15:23

 СУ Неофит Рилски с одобрено проектно предложение по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" МОДУЛ "ПОДКРЕПА НА ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ" - 2020 в начален етап.  Одобреният проект е на стойност 9500,63 лв.Проектът   „ИГРИТЕ И УЧЕНИЕТО – ПРИЯТЕЛИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО“ има за цел

 1. Осигуряване на помещение, оборудвано и обзаведено по модерен и атрактивен начин, което да създава на учениците от начален етап приятна и спокойна образователна среда.

 2. Стимулиране на основния образователен процес и повишаване успеваемостта на учениците, чрез съвременни разнообразни занимания и игри.

 3. Пълноценно ангажиране на времето след приключване на задължителните учебни занимания, чрез участие в групови занимания по интереси.

 4. Създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви.