"Тухличките на живота"

21.02.2022 15:19

"Тухличките на живота"- клетките, лесно е да ги опознаваме с възможностите на креативната класна стая и любознателните ученици от петите класове при СУ "Неофит Рилски". Благодаря Ви деца за проявеното старание и отговорно отношение към поставените задачи!