Учебна евакуация

13.10.2015 17:27

На 13.10.2015г. във връзка с Плана за защита на учениците, педагогическия и помощен персонал в СОУ „Неофит Рилски“, съвместно с Районната Служба Пожарна Безопасност и Защита на населението – гр. Харманли, се извърши мероприятие по БАК.

Проведе се евакуация на всички, които в момента на подадения сигнал за опасност, се намираха в сградата на училището.

Целта на занятието се свежда до правилно реагиране на  застрашените при екстремни ситуации, като се спазват схемите и указателните знаци , поставени на необходимите места.

На спортната площадка, в двора на училището, се демонстрира гасене на пожар.