Удължаване на коледната ваканция за учениците от СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли

03.01.2017 18:45

 В изпълнение задължителни предписания на директора на РЗИ-Хасково с изх.№1/03.01.2017 г. и писмо на Началника на РУО Хасково Изх. № 0001 от 03.01.2017 г. се  удължаване  коледната ваканция  до 06.01.2017 г. включително  за учениците от СУ "Неофит Рилски", гр. Харманли.

Мерките се предприемат във връзка с регистрираната висока заболяемост от ОРЗ и с цел ограничаване на контактите на заболели и здрави лица.

Учебните занятия се подновяват на 09.01.2017г /понеделник/.