Успехи в ученически конкурс за есе ......

15.02.2017 17:00

Ученическият конкурс за есе на тема „Освобождението на моя роден град от Османско владичество 1878г”, който има за цел да предизвика интереса на учениците към историята на Родния край и да формира в тях чуство на национална идентичност, патриотизъм и родолюбие, ПРИКЛЮЧИ!!!

Общинската организация на ВМРО на гр. Харманли даде първа награда – Посещение на Европейския парламент в Брюксел на Виктор Валентинов Димитров от 6б клас

Втора награда – книги на историческа тематика получи Ивана Георгиева Колева от 12а клас

Втора награда – книги на историческа тематика получи Даниел Александров от 12а клас.

Попътен вятър Викторе! Ще стигнеш европейския хоризонт!