Успехи...

22.02.2018 18:00

На достойно представилите се на областния кръг на олимпиадата по български език и литература на 4 февруари 2018 година:

Доника Делчева Георгирва 5 клас – 24 точки

Димо Тодоров Георгиев 6 клас – 19 точки

Пожелаваме желание и воля за нови нови състезания! Не забравяйте олимпийския принцип: „Важно е участието, а не победата”.