Утвърден план прием за СУ "Неофит Рилски" за учебната 2018-2019г

10.04.2018 17:43

Утвърдени са държавиня план-прием за ученици слад VII клас и училищния план.прием за ученице в I и V клас.