В празничната седмица оформен кът за Неофит Рилски

18.03.2019 21:31

В СЕДМИЦАТА, ПОСВЕТЕНА  НА  ПАТРОННИЯ  ПРАЗНИК ,  УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПОСЕТЯТ БИБЛИОТЕКАТА НА УЧИЛИЩЕТО, КЪДЕТО Е ОТРЕДЕН  СПЕЦИАЛЕН  КЪТ ЗА  НЕОФИТ РИЛСКИ

 „Заветът на книжовника“

НАЙ-НАПРЕД  ТРЯБВА

ДА СЕ ПОСТРОЯТ УЧИЛИЩА,

А ПОСЛЕ ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ.

НАЙ-НАПРЕД ТРЯБВА

 ДА СЕ ОТПЕЧАТАТ КНИГИ,

А ПОСЛЕ ВЕХТИЯТ И НОВ ЗАВЕТ.

НАРОДЪТ НАЙ- ПЪРВО  ТРЯБВА

ДА СЕ НАУЧИ  ДА ЧЕТЕ „

                             /  Неофит  Рилски/

Под този надслов библиотеката на СУ "Неофит Рилски" отбелязва празника на училището, като изготви кът, посветен на неговия патрон, чието име училището носи с достойнство повече от столетие.

Възрожденски книжовник и просветител, един от първите енциклопедисти в новата история на България, Неофит Рилски  е наричан  „патриарх на българските учители и книжовници“. С кратки бележки и фотоси е проследен неговият житейски и творчески път, а  притежаваните от библиотеката книги  са допълнени с библиография на издания, посветени на този забележителен възрожденец и радетел на новобългарското образование.