За деня на будителите в СУ "Неофит Рислки"...

31.10.2019 20:32

     Всеки народ си има своите национални празници, свързани с неговото минало, култура и ценности. Един от тези празници се отличава сред останалите. Той е свързан с най-висшето човешко благо – духовността, и с неуморната дейност на редица личности, които се стремят да събудят и развият у своите сънародници жаждата за знание и просвета. В редиците на будителите се нареждат онези горди българи, които с книга, с наука, с дух или с везаното „ Свобода или смърт“ оставят ярка диря в националното съзнание – Светите братя Кирил и Методий, Климент Охридски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Неофит Рилски, Георги С. Раковски, Васил Левски, П. Р. Славейков, Хр. Ботев, Л. Каравелов, Ив. Вазов, З. Стоянов, Ал. Константинов и още много други родолюбци, които народът не само почита като светли личности, но и ги тачи като хора на духовния подвиг, на саможертвата – будителите на народната свяст, съхранили през вековете моралните ценности на нацията. С благодарност към всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители, учениците от СУ "Неофит Рилски" подготвиха изложба със свои проекти, създадоха презентации, реализираха радиопредаване и ежедневно беседваха върху идеята, която са ни завещали тези знаменити личности , а именно – че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно. Поклон, будители народни!