Занятие по роботика в СУ "Н. Рилски"

14.02.2022 14:47

От робот в училище до марсоход.