Ученическите олимпиади през 2021-2022 година

Графикът за общински кръг на учениическите олимпиади може да изтеглите от тук:

 
Резултати от олимпиади: