Администрация

 

Главен счетоводител:Красимира Иванова

0373 8 2576

0888218026


Технически секретар:Ангелина Маркова


Секретар: Галя Вангелова

Библиотекар:Васка Грозева 0885291773

Педагогически съветник - Румяна Пенева