Администрация

 

Главен счетоводител:

0373 8 2576

 


Технически секретар:Ангелина Маркова


Секретар: Галя Вангелова

Библиотекар:Васка Грозева 0885291773

Педагогически съветник - Румяна Пенева