Профил на купувача

Обявена е обществена поръчка за извършване на транспорт на ученици през 2020/2021 учебна година.
 

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

обява мляко и плод.docx