Ученически съвет за учебната 2021/2022 година

клас

Име, презиме и фамилия

Денислав Валентинов Славов

Мюмюне Мехмед Ариф

Памела  Тихомирова Сиракова

Мила Борисова Милкова

Аси Юсеин Ариф

Надя Асенова Ангелова

Борис Иванов Йорданов

Димитър Димитров Кортезов

Нелина Василева Заркова

Ралица Димитрова Терзиева

Алекс Огнянов Огнянов

Десислав Благоев Богоев

Елинор Георгиева Димитрова

Михаела Цветанова  Инджова

Александър Димов Тодоров

 

Мария-Пиер Миткова Петрова

Станислав Диянов Колев

Елена Иванова Ленкова

10а

Даниел Мартинов Арабов

10б

Даниела Димитрова Петрова

10в

Карделен Басри Хасан

11а

Даниел Георгиев Господинов

11б

Стефания Валентинова Димитрова

 
   

12а

Яница Антонова Дарадидова

12б

Ясмин Али Али

12в

Моника Калинова Георгиева