лагерни смени лято 2019   

две смени водени от СУ "Неофит Рилски" в Добринище
 
 
от 10 юли до  19 юли 2019г.
 
от 15 август до  24 август 2019г.