Реализирани проекти

Национална програма

“Училището – територия на учениците”

                Модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“

 

 

Проект: Дейността на клуб ”Родолюбие” за обновяване на възстановения училищен музей

 

 Цел на проекта:

 

        Формиране на положително отношение на учениците от СОУ,,Неофит Рилски” към родното училище, чрез дейността на клуб ,,Родолюбие” за обновяване на възстановения училищен музей.

Ръководител на проекта: Денка Ангелова –учител по история, ръководител на клуб “Родолюбие”

Координатор: Светла Въжеклиева –учител по изобразително изкуство

Проектът е реализиран през 2006-2007 уч.година

 

 Проект: "Ще ти разкажа за себе си"

Клуб на VІ –ти клас, СОУ “Неофит Рилски “ град Харманли

Ръководител: Радка Стоева

Дейността на клуба е насочена за опознаване и духовно развитие, за взаимно уважение, толерантност и разбирателство на подрастващите от различните етноси

 

Уч.2008-2009г

Национална програма

“Училището – територия на учениците”

                Модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност“

 

 

Проект: Харманлийската гимназия –век минало,  векове бъдеще

Цел на проекта: Подготовка и тържествено отпразнуване на стогодишния юбилей

 

Ръководител на проекта: Денка Ангелова

Организатори:

Светла Въжеклиева

Камелия Кочева

Радослава Гогова

Марияна Панайотова

Радка Стоева

 
 
 ”Ритуалът – нашето вграждане в традицията”

Уч.2007/2008

Национална програма”Училището – желана територия на ученика”

Модул:”Ритуализация на училищния живот”

Тема на проекта:”Ритуалът – нашето вграждане в традицията”

Ръководител на проекта:Радослава Гогова

Координатор:Радка Григорова

 

Резултати:

1.Оформено фоайето на първия етаж на училището

2.Изработено и осветено ново училищно знаме

3.Учредена нова колективна награда статуетка „Клас фаворит”