2010-2011

ЕКОЛОГИЧНО  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В УЧИЛИЩЕ

КАКВО Е ТОВА:

·       Първият европейски проект за училището и общината  по програма „Учене през целия живот“

·       Междуучилищен проект за устойчиво развитие, който се реализира със съдействието и финансовата помощ на Европейската комисия

ПАРТНЬОРИ:

·       Korpenskolan от Швеция

·       Queen Elizabeth’s Grammar School от Великобритания

·       Bilecik  Anadolu  Ögretmen Lisesi от Турция

ЦЕЛИ:

  • ·       да развива знание и разбиране сред ученици и учители за многообразието от европейски култури и езици, както и ценността на това многообразие
  • ·       да помага на младите хора да придобиват основни умения за живота и способности, които са нужни за тяхното личностно развитие и за активното им европейско гражданство
  • ·       мобилности, които включват ученици и персонал от училищата-партньори
  • ·       съвместни образователни инициативи за срока на действие на проекта
  • ·       да насърчава изучаването на съвременни чужди езици
  • ·       да стимулира обучението по и използването на  ИКТ
  • ·       да повишава качеството на европейския аспект при обучението

ТЕМИ:

·       Устойчиво развитие·       Потребление
·       Екологичен отпечатък
·       Човешки права

ТЕМАТИЧНИ ДНИ:

·       Световен ден на водата – 22 март
·       Денят на Обединените нации – 24 октомври  

МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ:

·       Швеция: 28.11 – 02.12.2009

·       България: 25.03 – 29.03.2010

·       Турция: 07.11 – 12.11.2010

·       Великобритания: 27.03-01.04.11

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:     август 2009 – юли 2011

Автор и координатор на проекта за СОУ „Н. Рилски“ – Неда Ламбова, учител по английски език

 

Линк към сайта на проекта: www.schoolecochallenge.com

 

Facebook: School Eco Challenge

"НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”

 

 

ПРОЕКТ: “ние учим история”

 


оБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБен  ПРЕДМЕт:

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ- VІ клас

 

 

Основна цел: Мотивиране за работа, защото знаещият е по-любопитен  и изпитва удовлетворение от постигнатите резултати.

 

 

преподавател:Денка  Ангелова

уч.2010-2011 г

 

 

 оБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБен  ПРЕДМЕт:

 

Човекът и природата - VІ клас

 

 

 

ПРОЕКТ: Обичаме природата и сме част от нея

 

в това ще бъдат съпричастни  група ученици от VІ клас с ръководител г-жа Радослава гогова. За насърчаване на интереса към природните науки се използват разнообразни и нетрадиционни методи на обучение, поднесени в игрова и занимателна форма