2020/2021

  1. Проект за успех  са формирани 22 групи:
  •     14   са за допълнително обучение:

                     3  по математика,  

                    7 по български език и литература

                    4 по информационни технологии;

  •  8 групи по занимания по интереси по една: хореография; батминтон, родолюбие, математика,  журналистическо писане, волейбол, в света на мултимедията и хореография;

           2. ПРОЕКТ "СТЕМ" - ИЗГРАЖДА СЕ НОВ СТЕМ ЦЕНТЪР

          3. ПРОЕКТ -„ИГРИТЕ И УЧЕНИЕТО – ПРИЯТЕЛИ ПО ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО“ 

          4. П