Топъл обяд

ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД" 2014 - 2015 г.

Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК

 

От 01.12.2014 год. стартира проекта в СОУ „Неофит Рилски“. БЧК предоставя храна, на ученици,които редовно посещават училище и отговарят на следните условия:

                    1.  Сираци, полусираци или деца на самотни родители.

2.  Ученици с физически или психически увреждания

3. Ученици с безработни един или двама родители /настойници, осиновители, попечители/

4. Ученици, на които един или двама родители /настойници, осиновители,попечители/ са с физически или психически увреждания.

     60 деца, отговарящи на изискванията, участват в проекта. Те с нетърпение ходят всеки ден да обядват в столовата на училището.