СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ 

                                            2019/2020г.

                                                                              ВТОРИ СРОК 

 

ПЪРВИ КЛАС.docx            V КЛАС               VIII КЛАС            XIКЛАС

ВТОРИ КЛАС.docx           VI КЛАС              IX КЛАС               XII КЛАС

ТРЕТИ КЛАС.docx              VII КЛАС            X КЛАС