Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - междусрочна
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за XII клас

Неучебни дни - официални празници

06.09.2021 г. - Ден на Съединението;
22.09.2021 г. - Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. - 26.12.2021 г. - Коледни празници;

01.01.2022 г. - Нова година;

03.03.2022 г. - 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
22.04.2022 г. - 25.04.2022 г. - Великденски празници;
01.05.2022 г. - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. - I - XII клас

Неучебни дни

31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г. вкл. - неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. - XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. - І - III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. - IV - VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. - V - VІ клас (18 учебни седмици)
30.06.2022 г. - VII - XI клас (18 учебни седмици)