Изпитна сесия

График за поправителна изпитна сесия - юли 2024г. за ученици от дневна форма на обучение от 7 до 11 клас за 2023/2024 учебна година.


График за изпитна сесия - август 2024г. за ученици от дневна и самостоятелна форма на обучение за 2023/2024 учебна година.

Конспекти


Физическо възпитание и спорт - нормативи


V клас


VI клас


VII клас

VIII клас


IX клас

История и цивилизация


X клас

Английски език Профил "Природни науки"

История и цивилизация

Профилирана подготовка XI и XII клас

Български език и литература

Профилирана подготовка