Проекти 2016/2017

ПРОЕКТ "Създаване на кът за развлечение, общуване и спорт в училищния двор"

Вече са ясни резултатите за одобрените за финансиране на младежки проекти в тазгодишната кампания на Община Харманли: "Гласът на младите". Един от проектите, който ще получи финансиране е "Създаване на кът за развлечение, общуване и спорт в училищния двор" по инициативата на НФМГ (неформална младежка група) 11 А клас при СУ "Неофит Рилски" град Харманли. НА 27.06.2017 представителят на НФМГ Илия Сивков Сивков подписа договор с общината и дейностите по проекта вече могат да стартират.
Основната им цел е да създадат подходящ кът в двора на училището, където ще имат възможност да се обучават по време на часовете по физическо възпитание и спорт и да разпускат по приятен за тях начин в неучебно време. За целта е предвидено закупуването на лостова система, която да замени съществуващите в момента стари и от доста време негодни за ползване уреди и лостове. За монтирането ще се разчита на финансовата подкрепа на училищното настоятелство, от което вече е получено одобрение.
Това е подаръкът, който учениците от 11 А клас искат да поднесат на по-малките ученици в нашето училище, година преди да завършат средното си образование в родното градче и да се впуснат в перипетиите на живота, който ги очаква.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЖАМПИДО: www.vbox7.com/play:c1627bc002

Проект BG05M2OP001-2.004-004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) - фаза І". https://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx 

ГРУПИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В 11 НА БРОЙ ГРУПИ СА ОБХВАНАТИ 100 УЧЕНИЦИ

  Наименование Категория Ръководител брой
 ученици
1 "Необятната вселена,начерена "Език"" Български език и литература  Свегла Георгиева 10
2 "Четенето-ключ към знание" Български език и литература  Васка Грозева 10
3 "Българският език в правила и упражнения" Български език и литература  Камелия Георгиева 10
4 "Езикознание" Български език и литература  Антония Сенкова 9
5 "Да не бъдем различни" Български език и литература  Елка Василева 8
6 "Нека ти разкажа" Български език и литература  Добринка Тодорова 10
7 "Математиката-забавна,лесна и интересна"  Математика Ваня Бончева 9
8 "Математика"  Математика Димитрия Илиева 7
9 "Математиката-стъпка по стъпка"  Математика Мария Жекова 10
10 "Химия-наука за природата" Химия и опазване на околната среда Тодор Славов 7
11 "Аз експериментирам и уча по химия" Химия и опазване на околната среда Румяна Русева 10

ГРУПИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ В 16 НА БРОЙ ГРУПИ СА ОБХВАНАТИ 243 УЧЕНИЦИ

  Наименование Категория Ръководител брой
ученици
1 "Готови за матура"  Езиков свят Мина Льондева 10
2 Клуб "История на българските институции"  Институционални знания и култура  Таня Петкова 15
3 "Информационни технологии"  Техника и технологии  Тодор Славов 12
4 "Мултимедия"  Техника и технологии  Анита Славова 13
5 "Опознай родината" Институционални знания и култура  Красимира Иванова 25
6 "Волейбол"-младежи Колективни спортове  Януш Лазаров 15
7 "Волейбол"-Девойки Колективни спортове  Януш Лазаров 15
8 "Възможсти за интердисциплинарно обучение чрез пректна и експериментална работа" Природо-математическо знание Радослава Гогова 15
9 "По-добри и по-добри по математика" Природо-математическо знание Ваня Бончева 11
10 "Матиматиката-по лесна" Природо-математическо знание Димитрия Илиева 18
11 Математика +  Природо-математическо знание Мария Жекова 13
12 "Път към желаната биологична специалност" Природо-математическо знание  Мария цветанова 15
13 Клуб за български фолклор "На  хорището" Сценични и танцови изкуства Стефан Николов 23
14 "Туризъм и здраве" Хранене и здраве Румяна Пенева 12
15 Клуб "Родолюбие" Хуманитарни познания Денка Ангелова 12
16 "Художествено слово" Хуманитарни познания Антония Сенкова 19

Национална програма "Без свободен час в училище"

Период Сума
15.09.2016     -     31.10.2016г. 268,97 лв.
01.11.2016     -     31.12.2016г.  
01.01.2017     -     29.02.2017г.  
01.03.2017     -     30.04.2017г.  
01.05.2017     -     30.06.2017г.